WHITE PEBBLE

White Pebble, Acrylic on canvas, 36x48, 2017

White Pebble, Acrylic on canvas, 36×48, 2017

Leave a Comment